นี่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของการผจญภัยส่วนตัวที่กลายเป็นโครงการรวม บล็อกของเราช่วยประชาสัมพันธ์บล็อกโอสเฟียร์ทางเลือกบนเกาะและกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโน เจ็ดปีหลังจากการสร้างโดยมีข้อความที่ตีพิมพ์เกือบพันฉบับและความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งล้านความคิดเห็นตอนนี้บล็อกส่วนตัวดังกล่าวได้เข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนที่กว้างขึ้น